Privacybeleid

Gegevensbescherming

Aanbieder en verantwoordelijke instantie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens:

Landhaus Albrecht vakantieappartementen
Stefan Müller (eenmanszaak)
Klammstraße 18 (kantooradres)
82467 Garmisch-Partenkirchen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 8821 732333
E-mail: info@landhaus-albrecht.de


Toepassingsgebied:

Met deze gegevensbeschermingsverklaring ontvangen gebruikers informatie over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van hun gegevens door de verantwoordelijke aanbieder. De Federal Data Protection Act (BDSG) en de Telemedia Act (TMG) vormen het wettelijke kader voor gegevensbescherming.

Verzameling van algemene informatie:

Bij elke toegang tot dit aanbod wordt automatisch informatie vastgelegd door ons of de webruimteprovider. Deze informatie, ook wel serverlogbestanden genoemd, is van algemene aard en laat geen conclusies over uw persoon toe. Onder andere worden geregistreerd: naam van de website, bestand, datum, datavolume, webbrowser- en webbrowserversie, besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de zogenaamde referrer-URL (de pagina van waaruit u toegang heeft gekregen tot ons aanbod) en het IP-adres. Zonder deze gegevens zou het technisch niet mogelijk zijn om de inhoud van de website te leveren en weer te geven. In dit opzicht is het verzamelen van de gegevens absoluut noodzakelijk. Daarnaast gebruiken we de anonieme informatie voor statistische doeleinden. Ze helpen ons om het aanbod en de technologie te optimaliseren. We behouden ons ook het recht voor om de logbestanden achteraf te controleren als we een vermoeden hebben van illegaal gebruik van ons aanbod.

Omgaan met persoonlijke gegevens:

Definitie: Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon duidelijk te identificeren. Het zijn dus gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Deze persoonsgegevens zijn onder meer de voor- en achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres. Informatie over hobby's, lidmaatschappen en voorkeuren, evenals websites die zijn bezocht, worden ook als persoonlijke gegevens beschouwd. Deze gegevens worden door de aanbieder alleen verzameld, gebruikt en indien nodig doorgegeven indien dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan of indien de gebruiker instemt met het verzamelen, verwerken, gebruiken en openbaar maken van de gegevens.

Contact:

Als u contact met ons opneemt via het online formulier of per e-mail, zullen wij de door u verstrekte informatie bewaren om uw verzoek te kunnen beantwoorden en eventuele vervolgvragen te kunnen stellen.

Integratie van diensten en inhoud van derden:

Ons aanbod omvat soms inhoud, diensten en uitvoeringen van andere providers. Dit zijn bijvoorbeeld kaarten van Google Maps, video's van YouTube en grafieken en afbeeldingen van andere websites. Om deze gegevens in de browser van de gebruiker op te roepen en weer te geven, is de overdracht van het IP-adres absoluut noodzakelijk. De providers (hierna "externe providers" genoemd) nemen zo het IP-adres van de betreffende gebruiker waar. Zelfs als we ernaar streven om alleen externe providers te gebruiken die alleen het IP-adres nodig hebben om inhoud te kunnen leveren, hebben we geen invloed op of het IP-adres eventueel wordt opgeslagen. In dit geval dient dit proces onder meer statistische doeleinden. Als we weten dat het IP-adres wordt opgeslagen, zullen we onze gebruikers hiervan op de hoogte stellen.

Google Fonts:

We integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Volgens Google worden de gebruikersgegevens uitsluitend gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme presentatie en overweging van mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps:

We integreren kaarten van de "Google Maps" -service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerkte gegevens kunnen in het bijzonder de IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in de context van de instellingen op hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Cookies

Session Cookie:

De applicatie slaat een zogenaamde sessiecookie op in de browser van de gebruiker voor de duur van de gebruikerssessie. Dit wordt gebruikt om formulieren en de functie van de website te beveiligen die worden geactiveerd door op een link te klikken. De gebruiker wordt beschermd tegen zogenaamde "Cross Site Request Forgery" (kortweg CSRF) aanvallen. U kunt meer vinden over CSRF, b.v. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Site-Request-Forgery

Aanvullende opmerking:

Afgezien van het bovenstaande De sessiecookie wordt niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen. De gegevens van de cookie en de verbindingsgegevens worden op geen enkel moment samengevoegd, zoals IP-adressen. In het bijzonder wordt de sessiecookie niet gebruikt om gebruikers buiten het domein www.landhaus-albrecht.de te identificeren.

Data-economie:

In overeenstemming met de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie slaan wij persoonsgegevens alleen op zolang dit nodig of wettelijk voorgeschreven is (wettelijke bewaartermijn). Als het doel van de verzamelde informatie niet langer van toepassing is of als de opslagperiode afloopt, zullen we de gegevens blokkeren of verwijderen.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar:

U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de door ons opgeslagen persoonsgegevens en / of om correctie, blokkering of verwijdering te vragen. Uitzonderingen: Het betreft de verplichte gegevensopslag voor zakelijke transacties of de gegevens vallen onder de wettelijke bewaarplicht. Om op elk moment een gegevensvergrendeling te kunnen overwegen, is het noodzakelijk om de gegevens voor controledoeleinden in een vergrendelingsbestand te bewaren. Indien er geen wettelijke archiveringsplicht is, kunt u ook verzoeken om verwijdering van de gegevens. Anders blokkeren we de gegevens als u dat wenst.

Wijziging van onze gegevensbeschermingsverklaring:

Om ervoor te zorgen dat onze gegevensbeschermingsverklaring altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat de gegevensbeschermingsverklaring moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing bij uw volgende bezoek aan ons aanbod.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Stefan Müller, e-mail: info@landhaus-albrecht.de.